Accoucher à Paris

SECRÉTARIAT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h
Aprés-midi 13h – 19h30 13h – 19h30 13h – 19h30 13h – 19h30 13h – 19h30

LABORATOIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h 8h – 13h
Aprés-midi 14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h 14h – 19h

DOCTEUR RAYMOND AFRIAT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h30 – 13h 8h – 13h  irrégulièrement
Aprés-midi 14h – 20h

DOCTEUR JEAN-SIMON ARFI

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 13h  irrégulièrement
Aprés-midi 14h – 18h40 14h – 18h40
14h – 18h40

DOCTEUR ANNE SOPHIE CHEVALIER

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin
Aprés-midi

DOCTEUR JOELLE CHAPELON

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 9h – 12h 9h-12 h 9h – 12h 8h – 13h 8h – 13h  irrégulièrement
Aprés-midi 14h – 18h00 14h – 18h40 14h -18h40

DOCTEUR MARC LEGRIS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h 8h – 12h
Aprés-midi 14h – 18h40 14h – 18h40 14h – 18h40 14h – 18h40

DOCTEUR JONATHAN OUAHBA

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h – 13h 9h – 12 h 9h – 13h
Aprés-midi 14h – 18h30 14h – 18h30 14h – 18h40

DOCTEUR ISABELLE TROCELIER COMBET

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 8h45 – 13h 8h – 12h
Aprés-midi 14h – 18h30 14h – 18h30 14h – 17h30

DOCTEUR MARIE REINE MESLET VIGNAL

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
Matin 10h – 12h 9h – 12h 10h – 12h 8h – 13h , 3 em et 5 em Samedi
Aprés-midi 14h – 19h 14h – 19h
 
Accoucher à Paris - website made by The Letter O. - www.theletter-o.com